สภาวะไร้ระเบียบเกิดขึ้นได้หลายแบบ มีหลายแบบที่เราจะทำให้สิ่งของไร้ระเบียบ เช่น รูบิค ซึ่งมีตำแหน่งที่ยังไม่แก้ที่เป็นไปได้ถึง 43 ล้านล้านล้านล้านตำแหน่ง (43 Quintilian) แต่มีตำแหน่งที่ถูกต้องมีระเบียบแค่ 1 ตำแหน่ง เอนโทรปี ความไร้ระเบียบ เราจะบอกว่าสภาวะไร้ระเบียบเป็นสภาวะปกติของจักรวาลนี้ก็ได้ โลกสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นได้ โลกแตกต่างจากดาวดวงอื่นในระบบสุริยะ โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดความมีระเบียบของอะตอม ทำให้เกิดการจัดเรียงและก่อตัวขึ้นเป็นของแข็ง กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เช่น พืชหรือสัตว์ สภาวะของแข็งทำให้ป้องกันสิ่งต่างๆ ให้คงอยู่ได้ ไม่ถูกทำลายตามเอนโทรปี ไม่กลายเป็นสิ่งที่ไร้ระเบียบ

               ความพยายาม เป้าหมายของชีวิต มีความพิเศษตรงที่ มันเกี่ยวข้องกับจุดหมายปลางทางของชีวิต เป้าหมายของชีวิต ความพยายามไขว่คว้า การใช้พลังใช้ข้อมูลเพื่อต่อสู้กับเอนโทรปี เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ มันเข้าที่เข้าทาง ทำให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้สิ่งของมีค่า ทำให้มันยังคงมีประโยชน์ หากปราศจากความพยายาม โลกเราก็จะเต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ ถ้าเราปล่อยให้คนขับฝ่าไฟแดง ถ้าเราปล่อยให้คนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถ้าไม่มีการใช้อำนาจ สังคมมันก็จะไร้ระเบียบ ไร้ประโยชน์ลงไปเรื่อยๆ หากปราศจากความพยายาม ถ้าไม่ช่วยกันสร้างฐานะ ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กันแและกัน ไม่สร้างและเห็นคุณค่าของกันและกัน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองคนก็จะค่อยๆ ลดลง ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ออกแบบ ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ

              หากปราศจากความพยายาม โลกเราก็จะเต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ ถ้าเราปล่อยให้คนขับฝ่าไฟแดง ถ้าเราปล่อยให้คนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถ้าไม่มีการใช้อำนาจ สังคมมันก็จะไร้ระเบียบ ไร้ประโยชน์ลงไปเรื่อยๆ หากปราศจากความพยายาม ถ้าไม่ช่วยกันสร้างฐานะ ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กันแและกัน ไม่สร้างและเห็นคุณค่าของกันและกัน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองคนก็จะค่อยๆ ลดลง ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ออกแบบ ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ปล่อยให้มันไร้ระเบียบลงไปทุกวัน ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย เราก็อยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมเราต่างก็กลัวความเจ็บป่วย กลัวความตาย การเสื่อมลงของร่างกายเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง ทีมที่แตกแยก ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่พังทลาย ล้วนเป็นตัวอย่างของภาวะที่ไม่เหมาะสม เราอาจจะเจ็บป่วยและตายจากภาวะไม่เหมาะสม แต่มันก็เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา สิ่งที่มันทำให้เกิดภาวะไม่เหมาะสม cr : nicetofit/ความไม่เป็นระเบียบ