โครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ที่ภาครัฐเร่งรณรงค์อย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว เป็นเหมือนวัฒนธรรมของเราไปแล้ว และคิดว่าการนำโครงการนี้มาใช้โอกาสในช่วงงานบุญ มาช่วยลดการทำบาป ถือได้ว่าเป็นการนำโครงการมาใช้กับช่วงนี้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ด้วยระยะเวลาที่จำกัด เพียง 3 เดือน หลายคนอาจดูว่าเป็นระยะเวลาอันสั้น แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะคนที่เคยดื่มเหล้ามาตลอด 365 วัน ไม่เคยงดเหล้าได้เลย แต่สามารถหยุดดื่มเหล้าได้นานถึง 90 วันนี้ นับว่าเป็นชัยชนะทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียว อีกทั้งคงมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ถือโอกาสงดดื่มต่อๆ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งงดดื่มเหล้าได้ในที่สุด

     การงดดื่มเหล้านั้นยังก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ถ้าให้พูดในแง่ของศีลธรรม การงดดื่มเหล้าช่วยหยุดการเกิดสิ่งไม่ดีต่างๆ ทั้งปวงได้ และถ้าอยากได้บุญ การไม่ดื่มสุราหรือแอลฮอล์ต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการได้บุญด้วย เพราะ การดื่มเหล้าทำให้ขาดสติ เมื่อขาดสติคนเราก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน พร้อมจะทำอะไรก็ได้ในยามที่ขาดสติ เช่น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท การข่มขืนกระทำชำเรา ทั้งหมดล้วนแต่มีสาเหตุสำคัญมาจากการดื่มเหล้า หรือเสพสิ่งมึนเมาทั้งสิ้น

 

     นอกจากนี้การที่สามารถงดดื่มเหล้าได้ ยังช่วยให้ประหยัดเงินไปได้มากมาย นับแต่แต่เงินของตนเอง มีผลการสำรวจออกมาแล้วว่า การงดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ของการสำรวจประชากรจำนวน 17 ล้านคน พบว่าสามารถประหยัดเงินเฉลี่ยได้คนละ 1,857.30 บาท หรือรวมแล้วกว่า 31,574 ล้านบาท นับเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว นอกจากนี้การงดดื่มเหล้ายังช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รัฐบาลจึงไม่ต้องแบกรับภาระในการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ ทำให้สามารถนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมได้

     การงดเหล้าเข้าพรรษาจึงถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตทั้งทางสุขภาพและอุบัติเหตุได้ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ว่าถ้าเรางดเหล้าเข้าพรรษาไปสักสามเดือนยังทำให้เกิดประโยชน์ขนาดนี้ ถ้าเรางดให้ยาวนานขึ้น จะเกิดประโยชน์ขนาดไหน ทำเพื่อครอบครัว เพื่อคนที่คุณรัก แล้วจะรู้ว่าเพียงงดดื่มก็สามารถนำความสุขดีๆ มาให้ทั้งเรา ครอบครัว และคนรอบข้างได้อย่างมากมาย แล้วยังได้บุญอีกด้วย