รายการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเบื้องต้น

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีจุดประสงค์เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับองค์กรและผู้ที่เริ่มงานใหม่ โดยปกติแล้วการตรวจจะเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นโรคติดต่อ หรือปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ได้แก่ ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจตาบอดสี ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาสารเสพติดRead More