ปลาชะโอน ปลาชะโอนถ้ำ ปลาชะโอน หรือ ปลาสยุมพร เป็นชื่อสกุลของปลาน้ำจืดในอันดับปลาหนังจำพวกหนึ่ง อยู่ในตระกูลปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) ใช้ชื่อสกุลว่า OmpokRead More

ปลาเสือตอลายเล็ก ตระกูลปลาไหลนา

ปลาเสือตอลายเล็ก ตระกูลปลาไหลนา   ปลาเสือโคนลายเล็ก (อังกฤษ: Northeastern siamese tigerfish) ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดประเภทหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าRead More